Bihar Joga Klub Beograd

Prava Svrha Hata Joge

Hata joga je najzastupljenija grana joge danas. Širom sveta održavaju se časovi hata joge za dobrobit fizičkog i mentalnog stanja čoveka, i u najvećoj meri sastoje se iz fizičkih položaja ili asana i njima se u svakom slučaju poklanja daleko najveća pažnja.

U zaostavštini klasične joge nailazimo na nekoliko važnih tekstova o hata jogi, kao što su Hata joga pradipika, Geranda samhita, Gorakša samhita i Hata joga ratnavali koji su nastali između 6. i 9. veka nove ere. U upanišadama takođe nalazimo reference o hata joga praksama, a upanišade su nastale pre Budizma (6. vek pre nove ere). Ako uzmemo u obzir činjenicu da oralna tradicija drevnih znanja u koja spada i joga, predhodi vekovima nastanku pisanih tekstova, možemo da zaključimo da je hata joga prisutna u ljudskoj rasi oko tri hiljade godina, a moguće je i znatno duže.

Analizirajući značenje same reči u njenom izvornom obliku na Sanskritu – „Hatha“, nailazimo na dva korena. Prvi je „HAM“ – koji predstavlja sunčevu energiju, vitalnu silu koja se ispoljava kao dinamizam i ekstrovertnost kroz dominantnu aktivnost simpatičkog nervnog sistema i leve moždane hemisfere, a sa kojom možemo da stupimo u kontakt preko desne nozdrve. Drugi koren je „THAM“ – i predstavlja mesečevu energiju, mentalnu silu koja se ispoljava kao prijemčivost i introvertnost kroz dominantnu aktivnost parasimpatičkog nervnog sistema i desne hemisfere mozga, a sa kojom možemo da stupimo u kontakt preko leve nozdrve.

Drugim rečima, „Ha“ u Ha- Ta jogi predstavlja pranu (vitalnu silu), a „Tha“ predstavlja um. Proizilazi da Hata joga predstavlja stanje ravnoteže, ujedinjenje prane sa umom. Kada se prana spoji sa umom, kada vitalna sila osvetli celokupno područje ljudskog uma, veličanstveni događaj se desi u čoveku – buđenje više svesti. Ovo je osnovni smisao Hata joge, koji kao da da nam izmiče dok pažnju uglavnom usredređujemo na rad asana i brigu o fizičkom telu. Ono što se još češće previđa jeste činjenica da hata joga ne označava samo spoj prane i uma, već, po rečima Swami Satjanande Saraswatija, spoj prane i uma sa Sopstvom.

Kroz kičmeni stub pružaju se tri glava pranična (energetska) toka (na sanskritu „nadi“): ida, pingala i sušumna. Ida nadi provodi negativno naelektrisanje, mentalnu silu, chitta shakti, koja hrani i zapravo čini naš um. Pingala nadi provodi pozitivno naelektrisanje, vitalnu silu, prana shakti, koja napaja i zapravo tvori naše fizičko telo. Centralnim kanalom kičmene moždine pruža se treći tok, sušumna nadi, neutralna sila čiste spirtualne energije. Najčešće nalazimo objašnjenja da je hata joga sjedinjenje ide i pingale, prane i uma. Ali hata joga je, zapravo, sjedinjenje ide i pingale sa sušumnom – sjedinjenje, potpuno spajanje i ravnoteža prane, uma i spiritualne svesnosti.

Kada se ovo desi, veličanstveni događaj se odigra u čoveku – budi se do tada neispoljena primalna kreativna energija u bazi kičmenog stuba, i postepeno teče uzlaznom putanjom do epifize, žlezde u mozgu. Ovaj energetski potencijal sadrži sve mogućnosti i načine na koje se možemo razviti i ispoljiti kao biće, uslovljeni genetskim i karmičkim formulama kojima smo neminovno izloženi (kao što u žiru leži hrast, samo ga ne vidimo, a kakav će hrast izrasti zavisi od uticaja sredine i njegovog nasleđenog, ili kako to modernim jezikom kažemo, genetskog potencijala). Ovaj sveukupni potencijal i moć našeg bića, zove se Kundalini Šakti – primalna snaga. Ona spava u svima nama, ili mi spavamo u njoj, kako hoćete, u glavnom ona čeka i zove nas da se probudimo. Budimo se prilježnom praksom hata joge, i Kundalini se uspinje sušumna kanalom kroz kičmeni stub, i sjedini se sa pranom i umom idom i pingalom u ađna čakri (epifizi) u centru mozga. Ovo sjedinjenje ide, pingale i sušumne, prane, uma i Kundalini – jeste Hata Joga.

Buđenje Kundalini je tema i fokus hata joge.

Potom, nakon ovog događaja, Kundalini nastavlja da se nežno uspinje do temena glave gde se, u Sahasrara čakri, spaja sa celokupnom svešću i svojim bleskom je osvetli, ili kako se nekad kaže, „prosvetli“. Svest, osvetljena neograničenom moći kundalini, doživljava ekspanziju, buđenje, i javlja se iskonska duhovna spoznaja da je naša svest istovetna sa kosmičkom svešću, da smo jedno sa njom, ma kako volimo da je nazovemo (Bog, Kosmička Svest, Tvorac…). Ovaj događaj, ovo sjedinjenje, jeste zapravo Joga, to čuveno jedinstvo bića o kome se danas toliko govori. Dakle, konačan cilj hata joge jeste Joga.

Sadana (spiritualna disciplina i praksa) hata joge sastoji se od 5 različitih vrsta tehnika: šatkarme, asana, pranajama, mudra i banda.

Šatkarme – prakse pročišćavanja tela i uma, tehnike detoksikacije, sastoje se od 6 grupa tehnika kojima se sistematski pročišćava fizičko telo, prana i zatim um. Ove tehnike zapravo čine osnovni sadržaj izvorne hata joge, kome su kasnije pridodate ostale tehnike. Radom šatkarmi počinje hata joga, jer prvo moramo potpuno pročistiti telo pre intenzivnog rada pranajame ili meditacije. Ako pokušamo da meditiramo a ida nadi (mentalna energija) je predominantna i mozak emituje pretežno delta talase, jednostavno ćemo zaspati. Meditacija zahteva ogromnu količinu energije, iako se tokom nje ne pomeramo. Ako pak pokušamo da meditiramo a pingala nadi (vitalna energija) je predominantna i moždani talasi su beta tipa, suočićemo se sa mnoštvom prepreka – telo će sa stalno pomerati, pokuljaće reka misli i planova za budućnost. U oba slučaja, od meditacije neće biti ništa, samo gubljenje vremena. Meditacija je moguća samo kada sušumna nadi teče, kada su mentalna i vitalna energija, prana i um, u ravnoteži, kada mozak vibrira alfa talasima koji polako prelaze u teta talase.

Da bi meditacija bila moguća, i uspešna, prana i um moraju biti dovedeni u ravnotežu. Prana i um su dve strane jednog novčića, i ogledaju se jedno u drugome. Na primer, Rađa joga predstavlja put kontrole uma koji dovodi do kontrole prane, i uspešne meditacije koja je potom moguća. Međutim, postići potpunu kontrolu nad sopstvenim umom je veoma, veoma teško. Hata jogini su prepoznali činjenicu da je lakše uspostaviti kontrolu nad pranom, i time indirektno i kontrolu nad umom. Kada se tehnikama šatkarmi, asana, pranajama, mudri i bandi prana probudi i uravnoteži, takav postaje i um, jer su prana i um nerazdvojivi i ogledaju se jedno u drugome.

Pranajamom automatski dovodimo um pod kontrolu. Ali, efekte intenzivnog rada pranajame nije lako kontrolistati, i zato su nam potrebne šatkarme, tehnike ćišćenja. Njima pročistimo telo i izbegnemo burnu reakciju tela na pranajamu. Intenzivan rad pranajame razvija mnogo toplote u telu, i ako se prethodno toksini ne ukolone šatkarmama, može dovesti do digestivnih poremećaja, promena na koži, nesanice, čak, paradoksalno, do mentalnog uznemirenja… Stoga, svrha šatkarmi je da nas pripreme za više stadijume pranajame.

Pranajama je u hata jogi definisana kao sposobnost zadržavanja daha. Kroz ovaj proces i trening mora se proći veoma, veoma postupno i sistematski, jer je u pitanju kondicioniranje kardiorespiratornog sistema. Međutim, hata jogini su jasno uočili vezu koja postoji između stanja uma i daha, i ustanovili da udobno zadržavanje daha dovodi do ekspanzije praničnog polja i umirenja uma. Pranajamom uspostavljamo kontrolu nad umom. Radimo je zajedno sa odgovarajućim mudrama (suptilnim tehnikama povezivanja položaja tela sa dahom i precizno usmerenim tokom svesnosti). Takođe je kombinujemo i sa bandama (kontrakcijama karlične, grudne ili vratne dijafragme). Ovakvim udruženim dejstvom pranajame, mudri i bandi uspostavljamo kontrolu nad pranom i umom. Lakše je uspostaviti kontrolu nad pranom, i preko nje nad umom, kaže hata joga.

U poslednjih nekoliko decenija hata joga je osvojila čitav svet, krenuvši iz Indije put Holivuda pa zatim istočne američke obale, preko zapadne i istočne Evrope, pa sve do Azije i Indije, odakle je i potekla. Široko je prihvaćena kao metoda unapređenja vitalnosti, lepote, smirenosti i optimizma. Sve se čeće primenjuje i kao terapija i metoda unapređenja zdravlja. Ne odbacujući ovakvu primenu i shvatanje hata joge, istovremeno ne bi trebalo da zaboravimo šta hata joga zapravo predstavlja – veličasntvenu nauku o unutrašnjem buđenju čoveka i njegovih mogućnosti.

Po rečima Swami Satjanande,“Iza svakog bolesnog čoveka krije se duhovno biće. U svakom dijabetičaru leži jogin. Poboljšati izgled i zdravlje fizičkog tela nije dovoljno. Mentalno zdravlje treba takođe poboljšati. Priroda čoveka, i njegova ličnost se moraju promeniti. Psihološka i psihička struktura se takođe moraju promeniti. Cilj nije samo jače, zdravije i lepše telo i odsustvo bolesti, već oslobođenje od samonametnutih stega i nedaća sopstvenog uma“.

Niko ne može da postane jogin, osoba koja poznaje i upravlja svojim umom i hodi stazom života stabilno, na svojim nogama bez podštapalica – bez praktikovanja dve oblasti: hata joge i rađa joge. Rađa joga počinje tamo gde se hata joga završava. One su deo jedne celine. Naše putovanje započnimo prvim korakom, odlaskom na hata joga čas, ali imajmo na umu šta hata joga zapravo predstavlja i čemu teži. I nastavimo u ovom pravcu. 

Dr Swami Mudraroopa Saraswati (Milan Bošković)
  Prijavite se da primate: