Bihar Joga Klub Beograd

Joga Učitelji

Svi joga učitelji Bihar joga kluba prošli su višegodišnji trening u Ganga Daršan ašramu, sedištu Biharske škole joge u Indiji, jedne od najcenjenijih škola joge. Imaju visoko obrazovanje u drugim oblastima, a njihovo dominantno usmerenje i aktivnost jeste lično usavršavanje kroz jogički način življenja, i podučavanje tradicionalne joge. Svi naši učitelji imaju licence za rad.

Svami Omgjanam (Olivera Bošković) je rođena i školovana u Novom Sadu. 1988 je inicirana u jogu i od tada je deo Biharske škole joge. 1995. odlazi u Indiju gde će ostati sve do 2008 godine. Posle višegodišnjeg treninga u raznim disciplinama joge pod vođstvom svog Učitelja Svami Niranđananande, postaje učitelj joge u samoj Biharskoj školi joge u Mungiru, Biharu (Indija). Vreme provodi između Beograda i Indije, i u pisanju knjiga i eseja iz oblasti filosofije joge. Meditacija i relaksacija su oblasti njenog interesovanja i specijalizacije kao i filosofija joge. Vodi redovne joga programe u Srbiji, Mađarskoj, Libanu, Urugvaju, Rumuniji, Bugarskoj i drugim zemljama regiona 

Olivera Bošković

Svami Mudrarupa (Dr Milan Bošković) je iz Beograda gde je studirao medicinu i završio specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije a potom školu akupunkture. Jogom se bavi od rane mladosti. 1995. odlazi u Indiju, u ašram Biharske škole joge gde prolazi kroz tradicionalni dvanaestogodišnji trening pod vođstvom svog Učitelja, Svami Niranđananande. Tokom ovog perioda završio je postdiplomske studije iz Primenjenih jogičkih nauka na prvom akreditovanom joga univerzitetu Bihar Joga Bharati koji radi pod okriljem Biharske škole joge. Potom ostaje u ašramu, aktivan kao predavač i konsultant na univerzitetu a nadasve kao sanijasin u službi misije svog Gurua do 2008. Trenutno boravi u Beogradu gde se bavi istraživačkim radom i pisanjem knjiga iz oblasti joge. Vodi redovne joga programe u Srbiji, Mađarskoj, Libanu, Švajcarskoj, Austriji, Rumuniji, Bugarskoj i drugim zemljama regiona, i kao gost predavač učestvuje na međunarodnim joga konvencijama. Kad god mu okolnosti dozvole, provodi vreme u svojoj duhovnoj kući, Ganga Darshan ašramu Biharske škole joge u Indiji. 

Dr Milan Bošković

Devamitra (Dina Vuković) stekla je obrazovanje menadžera u kulturi na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Jogu je prepoznala kao svoj put i način življenja. Pohađala je brojne časove, programe, radionice i seminare Satjananda joge u Beogradu, Szoladu (Mađarska) i ašramu Biharske škole joge u Mungiru (Indija).  Završila je šestomesečne kurseve Joga studija (I i IIa) na Evropskoj Satjananda joga akademiji. Inspiraciju pronalazi u učenju i tradiciji Biharske škole joge.


Sanijasi Đjoti (Milica Radisavljević) magistrirala je vajarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Klasičnom jogom se bavi 17 godina. Boravila je 5 godina u ašramima Biharske škole joge u Indiji i tokom tog perioda bila je izložena različitim nivoima treninga u oblasti joge i sanijase po sistemu gurukula.  

Milica Radisavljević

Sanijasi Yantri (Žana Janković Aksentijević), inženjer informatike. Počela je da odlazi na časove joge sredinom sedamdesetih. Od 2006-te godine je bila učenica Dragana Lončara, a 2010-te godine je završila Vidya Jogu, školu za instruktore joge i od te godine drži časove integralne joge. Nastavila je sa svojim usavršavanjem i učenjem joge i pohađala je obuku iz raznih tradicija joge i meditacije u Srbiji, Indiji, Mađarskoj, Grčkoj, Francuskoj, Italiji i Austriji. Prvi odlazak u Indiju i susret sa Svami Niranđananandom ju je inspirisao i usmerio u pravcu Satjananda Joge. Tokom boravka u ašramu u Mungiru  u januaru 2015-te je primila karma sanijasu od svog Učitelja Svami Niranđananande Sarasvatija.  Sertifikovan i licenciran je instruktor joge i registrovani član European Yoga Alliance.

Žana Janković Aksentijević


Prijavite se da primate: