Bihar Joga Klub Beograd

Satjananda joga - Bihar joga

“Joga je disciplina koja može da poboljša kvalitet života i filosofija kojom se može doživeti mir. Ukoliko želite da budete zdravi, da živite spokojno i da se razvijate, napravite mesta jogi u svom životu, neka joga postane vaš stil življenja."- Svami Satjananda

Satjananda joga je sistem žive tradicije joge proizišao direktno iz iskustva Svami Šivanande i Svami Satjanande. Svami Šivananda (8.9.1887. – 14.7.1963.) je bio prvi duhovni učitelj koji je naglašavao da svako ima pravo na duhovni život i da se on može živeti vrlo lako i jednostavno u normalnom društvenom okruženju. Svami Šivananda je podučavao različite prakse joge, ne samo hatha jogu, da bi se čovek mogao razvijati podjednako na svim nivoima svog postojanja. On je taj sistem nazivao ‘joga sinteze’.

Svami Satjananda, njegov učenik i osnivač Biharske škole joge, je uobličio viziju celovite joge svog učitelja u jedan vrlo praktičan, jednostavan i naučno baziran sistem koji obuhvata i filosofiju, i prakse, ali i primenu joga tehnika u svakodnevnom životu u vidu joge kao životnog stila. Mi iz poštovanja sada nazivamo taj sistem Satjananda jogom ili Bihar jogom, jer je potekao iz Biharske škole joge.

Satjananda joga je sistem integralne, tradicionalne joge koja teži uravnoteženom razvitku čitavog čoveka, uključujući i praktičnu filosofiju i holistički stil života zasnovan na principima joge. Satjananda joga je čvrsto ukorenjena u vedsku i tantričku tradiciju i filosofiju, najstariju mudrost i znanje koje je čovek iznedrio na ovoj planeti. To je krajnje praktičan i celovit metod za razvijanje punog potencijala čoveka. Tako je na osnovu iskustava i učenja Svami Šivanande i Svami Satjanande nastao autohton sistem joge poznat i priznat širom sveta.

Prakse joge uglavnom vode poreklo iz Tantre i iz nje su proizišle grane joge kao što su kundalini joga, laja joga, mantra joga, krija joga, i neki napredni nivoi pratjahare i dharane, odnosno prakse meditacije. Iz Veda u jogu ulaze osim filosofskog aspekta i principi bhakti joge, karma joge i gjana joge. Ono što je Svami Satjananda na samom početku jasno video jeste da će joga postati potreba savremenog čoveka i kao što u svakom domu postoji mala kućna apoteka sa aspirinom i flasterom, tako će jednog dana svako koristiti osnovne vežbe joge da bi poboljšao svoje zdravlje i kvalitet života.

Vežbe Satjananda joge, jednostavne i svakom razumljive i nadasve lako izvodljive, ne poznaju granice životnog doba niti telesnih ograničenja i mogu da pruže trenutno olakšanje u mnogim smetnjama uzrokovanim psihosomatskim disbalansom. Da bi se imalo zdravo telo i smireni um, Svami Satjananda je savetovao dva pristupa: da se kroz tehnike joge razvije otvorena, uravnotežena ličnost od integriteta, i da se ljudi ohrabre da se suoče sa svim što im život nosi. U tu svrhu Satjananda joga podjednako podučava Rađa jogu i njene prakse da bi se bolje razumela čovekova priroda, um, psiha i duh; Karma jogu da bi se u svakodnevnom životu prevažišle prepreke kao što su frustracija, gordost ega, i da bi svako naše delanje bilo ispravno i skladno; Bhakti jogu, jogu ispravnog kanalisanja emocija, i Gjana jogu koja nas uči da sebe jasnije sagledamo analizirajući se sa razumevanjem i mirom. Osim ovih osnovnih grana joge Satjananda joga uključuje i ostale oblasti kojima se dublje zalazi u duhovnu praksu, kao što je Kundalini joga, Nada joga, Svara joga, Mantra joga, Krija joga i mnoge druge. Svaki čovek je po svojoj prirodi aktivno, emotivno i misleno biće i stoga je potreban integralan pristup, sveobuhvatan i kompletan. Radeći Satjananda jogu mi se istovremeno razvijamo i na fizičkom nivou, mentalnom, emotivnom i duhovnom. 

Cilj Satjananda joge 

Cilj Satjananda joge jeste da sačuva čistotu i autentičnost drevne tradicije joge. Prakse Satjananda joge su preuzete iz starih sanskritskih spisa, iz bogatog drevnog nasleđa Indije. Pošto su oprobane, sa njima se eksperimentisalo, a potom su ove prakse vraćene narodu u svom izvornom obliku, obogaćene ličnim iskustvom ove tradicije. Glavni doprinos Satjananda joge je oživljavanje, očuvanje i dalje razvijanje kulture drevne joge.

Satjananda joga / Bihar joga je sistem koji se stalno razvija, i koji se ne fokusira samo na podučavanje joge već se i vraća duboko u drevnu tradiciju da bi oživela i sistematizovala autentične tehnike. Razvila se u korisnu doktrinu za današnji život usklađujući jogu sa tekućim potrebama modernog čoveka.

Integralna Joga

“Vedska dharma nas uči da je svaki čovek kompozicija četiri glavna kvaliteta dinamičnosti, emotivnosti, mističnosti i racionalnosti. Neki ljudi su pretežno dinamične prirode, drugi više emotivni, neki opet mistični ili pak racionalni. Svaka ličnost je kombinacija sva ova četiri osnovna temperamenta. Za evoluciju našeg bića trebalo bi da podjednako uključimo sve četiri odgovarajuće joga discipline u naš život."
- Svami Satjananda

Joga je univerzalna, ne pripada ni jednoj religiji, naciji, narodu, niti verovanju. Ona je sveobuhvatna doktrina koja omogućava da se čovek istovremeno razvija na svim nivoima, uključujuči telo, um, svest i dušu. Obeležje Satjananda joge je integracija svih aspekata joge. Satjananda joga / Bihar joga ne naglašava samo jednu granu joge nego podjednako koristi sve grane joge jer tako razvitak čoveka postane celovit. Da bismo se razvijali uravnoteženo potrebno je da naša sadhana, svakodnevna praksa joge , bude raznovrsna, integralna. Naglašavajući samo jedan aspect u vežbanju, naš razvoj će biti jednostran. Kao što nam je potrebna raznovrsna i uravnotežena ishrana za dobro zdravlje, isto tako treba da podjednako razvijamo razne aspekte našeg bića. Kada bismo uzimali samo proteinske namirnice naš razvoj bi bio jednostran i ograničen. Zato se i naše sopstvo mora hraniti a naš um i emocije uravnotežiti.

Gjana joga je grana joge kojom se dostižu stanja meditacije i unutrašnje znanje. Stalnim preispitivanjem, samoanalizom i neprekidnom meditativnom budnošću, intelektualno znanje se pretvara u praktičnu, primenjivu mudrost. Osnovna dva oruđa ove joge su viveka (diskriminacija; razlučiti ispravno od neispravnog, dobro od lošeg, neprolazno – univerzalno od prolaznog) i vairagja (odvezanost od iskustava, razvijanje stava posmatrača u svakoj situaciji).

Bhakti joga je process lične, psihološke, intelektualne i emocionalne transformacije od letargičnog i negativnog ka pročišćenom i kvalitetnijem stanju postojanja. Koncept Bhakti joge stariji je od svih religijskoh, moralnih i etičkih uverenja bilo koje duhovne tradicije. Prvi korak na ovom putu je razvijanje sposobnosti da sagledamo suštinsku prirodu svih bića, koja je uvek ista. Iz prvog, rađa se drugi i treći korak, prijatelstvo i saosećanje prema svima oko nas. Konačno, uspevamo da prevaziđemo sopstvenu sebičnost i gordost ega, i postepeno se razvijemo u osobu koja se nesebično deli sa životom i ljudima oko sebe. Bhakti jogom poboljšamo kvalitet sopstvenog života, našeg ponašanja i načina mišljenja i postajemo kreativniji.

Karma joga, je put nesebičnog I predanog rada, služenja, put dosezanja najviših stanja ljudskog uma kroz obavljanje aktivnosti. Karma joga odgovara dinamičnim ljudima. Duh nesebičnog rada se najlakše iskusi u gurukulima ili ašramima. Kada se jednom razume stav koji treba zauzeti da bi se obične svetovne aktivnosti pretvorile u duhovni akt transformacije nižeg uma, tada se Karma joga može vežbati bilo gde.

Rađa joga je sistem u potpunosti opisan u delu mudraca Patanđalija ‘Joga Sutre’. To je put otkrivanja i razumevanja sopstvenog uma i misaonih procesa. U osam koraka Patanđali je je trasirao put kojim može da krene običan čovek a da ga završi prosvetljen. Obično se to naziva put meditacije.

Hatha joga promoviše dobro zdravlje time što budi i uravnotežava energije u telu koje upravljaju čitavim našim bićem. Hatha joga prakse podrazumevaju asane (fizičke položaje kojima se stiče dobro zdravlje, svesnost i opuštenost); pranajame (tehnike disanja kojima se povećava nivo vitalne energije u telu); šatkarme (tehnike detoksikacije); mudre i bandhe (tehnike oslobađanja energije u telu).

Krija joga koju podučava Satjananda joga / Bihar joga je jedan od dva priznata sistema ove vrste u svetu ( drugi je system Paramahamse Joganande).Tehnike Krija joge vode buđenju čovekovog potencijala. Te tehnike koje su bile vekovima skrivene u joga i tantra šastrama, sada su dostupne svakome. One su tako iskrojene da mogu lako da postanu deo našeg života i podstaknu i ubrzaju fizički, mentalni, emotivni i duhovnirazvoj.

Jednostavne vežbe 

Svami Satjananda je govorio, “Jednostavnost vežbi a dubina iskustva.” U Satjananda jogi se potencira redovnost u vežbanju. Vrlo je važno da se svaki dan radi joga ali samo pomalo. Prakse radimo postepeno, od lakših ka težim i u određenom sledu. Vežbe u Satjananda joga sistemu su vrlo sistematične, tako da bez obzira koliko smo razgibani ili nemirni, možemo lako da ih radimo i postepeno ali sigurno napredujemo. Telo savremenog čoveka nije fleksibilno kao pre sto ili više godina, um je prepun stresa i anksioznosti i ceo organizam je u petoj brzini. Jednostavne vežbe su podesne za modernog čoveka i kada se rade redovno one daju duboka iskustva.

Struktura Satjananda joga časa 

Satjananda joga/Bihar joga koristi prakse na tradicionalan način:

Praktični deo Satjananda joge, bilo da se radi o grupnom času joge ili vežbanju kod kuće, uvek je kombinacija vežbi za fižičko, energetsko (pranično), i mentalno telo (um i emocije) i time se naše celokupno biće uravnoteženo razvija, na svim nivoima.

Kada se ovim redom rade vežbe, pravilnim rasporedom i u pravilnom odnosu , one postaju moćno sredstvo pozitivne transformacije ličnosti, podstičući fizičko i mentalno zdravlje, opuštenost, mentalnu zrelost i unutrašnji mir.

Stil života 

Veoma važan aspekt Satjananda joge je način življenja. Satjananda joga / Bihar joga pridaje značaj ispravnom življenju. Jogički stil života se pre svega bazira na svesnosti. Ranije je duhovnost bila privilegija malobrojnih, onih koji su se odrekli sveta i posvetili monaškom načinu života. Međutim, svako može da doživi sklad i unutrašnji mir ako primeni principe iz joge u svom životu. Kada se prakse joge izvedu iz sale za vežbanje i počnu primenjivati u svakodnevnom životu, to se onda naziva jogičkim stilom života. Kada joga uđe u naš život kao dnevna praksa, kao svesnost, kao ispravnost ponašanja i delanja kroz stav odvezanosti i moć rasuđivanja – tada živimo jogu. Svesnost podrazumeva pazljivo posmatranje i razumevanje nas samih i našeg okruženja, okolnosti, situacija i događaja koji na nas utiču. Svesnost o sopstvenim unutrašnjim reakcijama, kao svojevrsna introspekcija, učiniće da otkrijemo uzroke stresa, uznemirenosti i anksioznosti i da ih uklonimo u samom začetku. Osim toga, jogom se razvija pozitivan stav prema životu koji nam omogućuje da, stojeći stabilno na sopstvenim nogama, prihvatimo sve što nam život servira. Dok obavljamo naše dužnosti, mi se trudimo da razvijemo razumevanje o načinu na koji delamo, mislimo i komuniciramo sa svetom.

Joga je proces stalne transformacije naše ličnosti koji se odvija postepeno I prirodno, kroz redovne i sistematične joga prakse i primenu joge u svakodnevnom životu. Joga ne treba da ostane u okvirima vežbaonice, ograničena na sat ili dva vežbanja, već treba da se primeni na sve situacije života da bismo iskusili mir, ispunjenost i zadovoljstvo.Prijavite se da primate: