Bihar Joga Klub Beograd

Produhovite Život Karma Jogom

“Možete da radite hata, rađa ili kundalini jogu, ali ako potcenite važnost karma joge, tada vas vaše bavljenje jogom može dovesti do konfuznog i rasutog stanja uma. Svako ko se ozbiljno bavi jogom bi trebalo da postepeno transformiše svoje dnevne aktivnosti kroz primenu filosofije karma joge….. Ako se posvetite Karma jogi, postići ćete unutrašnji mir 20 puta brže nego ako radite samo hata jogu i meditirate. Zašto? Zato što ćete Karma jogom iscrpeti i uravnotežiti karmu tela, uma, emocija, karmu ponašanja i karmu ega”- Svami Satjananda Sarasvati

Ovakvim jednostavnim rečima tekle su najdublje istine o našem postojanju iz Svami Satjanande. Mudrac i vizionar, prosvetljeno biće kakav je bio Svami Satjananda, iz dubina spoznaje nepogrešivo nas upućuje na pravi put. Na nama je da odlučimo hoćemo li se upustiti u putovanje tim putem da bismo unapredili kvalitet života. Šta vam prvo pada na pamet kada čujete reč “joga”? Slika osobe koje se na podu isteže u raznim pozama ili možda sedi ukrštenih nogu, zatvorenih očiju i blaženog izraza lica?  

Joga se podučava na časovima i seminarima i uvek u okruženju koje je izolovano od uobičajenih životnih situacija. Jogu shvatamo kao skup tehnika koje će nam doneti mir, opuštenost, zdravlje, savitljivo i lepo telo, svrstati nas u pripadnike modernih trendova… Da, joga tehnike će učiniti da se neko vreme osećamo bolje, da se sa časa vraćamo kući lakog hoda i dobrog raspoloženja, ali to je samo prolazno iskustvo koje se brzo topi u vremenu i sutradan smo više-manje opet oni stari. Kada se iznova suočimo sa realnošću svakodnevnog života i tenzijama, konfrontacijama i konfliktima koje nam on servira, i frustracijama koje iz toga proizilaze – gde su onda efekti našeg joga časa od sinoć? Gde su mir, staloženost i optimizam sa kojima smo koračali prema kući? Isparili, kao da ih nije ni bilo. Ovo je situacija sa kojom se svakodnevno suočava skoro svaki praktikant joge, bar u početku. 

Našto i čemu Karma joga? 

Joga je mnogo više od istezanja na prostirci (koje danas može poprimiti i apsurdne razmere, postajući samo sebi cilj), ili “ubrzane” relaksacije na kraju časa. Joga bi trebalo da nas nauči i opremi iskustvom koje će nam omogućiti da stanje ravnoteže i unutrašnjeg mira koje ostvarimo joga tehnikama ponesemo sa sobom i prenesemo u čitav svoj život. Ne samo da se osećamo bolje, već, što je daleko važnije, da postanemo bolji. Da bi ovo postigao, čovek modernog vremena koji živi dinamičan stil života ne mora da se odrekne svog temperamenta, zahtevnog posla ili porodice, da ode u manastir niti da odbaci svoje ambicije. Praktikujući karma jogu možemo da živimo veoma dinamično i budemo uspešni, a istovremeno da polako ojačamo svoj unutrašnji mir i produhovimo svoj život. Da bismo ovo postigli, potrebno je da postepeno prihvatimo jedan drugačiji stav i pristup životu. 

Termin “karma” znači „delanje“ koje po univerzalnom zakonu uzroka i posledice neminovno dovodi do povratne reakcije u obliku određenih životnih iskustava među kojima su i ona koja nismo predvideli niti želeli . Slično kao što po zakonima Njutnove fizike svako telo koje određenom silom deluje na drugo telo, istovremeno je i samo izloženo dejstvu sile istog intenziteta a suprotnog smera. Ko god je, ne daj bože, malo udario autom u stub – zna da se savio i stub i lim auta. Fizičar može lako da izračuna da je sila potpuno istog intenziteta delovala i na stub i na lim automobila. Zakon karme kaže da šta god da učinimo u životu, u bilo kom trenutku, ima povratno dejstvo na nas, pre ili kasnije.U obliku iskustava koje nam život donese. 

Joga predstavlja stanje ravnoteže i jedinstva unutar ličnosti i istovremeno usklađivanje individualne čovekove prirode sa univerzalnim zakonima postojanja. Joga je takođe proces preuzimanja kormila svog života u sopstvene ruke, tako da možemo da čvrsto držimo kurs kojim plovimo a da nas naša dela svako malo ne bacaju u brzake i na stene pravcem kojim nismo želeli da krenemo. Ovo stanje životne ravnoteže ne možemo postići bez karma joge.  

U karma jogi, ispravnim načinom delanja i bezrezervnim učešćem u zbivanjima života postižemo stanje ravnoteže i mira. Možda vam zvuči protivrečno, ali upravo se o tome radi. To stanje uravnoteženosti i mira javlja se spontano, kada se u delanju ujedine srce, glava i ruke. Da bi do tog sjedinjenja srca, glave i ruku došlo, potrebno je da naučimo da u životu učestvujemo punim plućima i delamo bistre i budne glave, čista srca i posvećenih ruku. 

Bistra glava 

Bistra i budna glava omogući nam da iskoristimo naš pun intelektualni potencijal, naše sposobnosti i znanje. Ovaj princip primenjujemo na sve što radimo, čak i na najbanalnije radnje. Cilj je da posao – zadatak koji je pred nama uradimo na apsolutno najprigodniji i najsavršeniji način, shodno našim mogućnostima. Tada se počinje da buja naša kreativnost i inteligencija. Jeste, postajemo „perfekcionisti“ a oni su često žučljive prirode i nisu baš omiljeni u društvu. Gde je tu joga? Ali, mi postajemo veseli perfekcionisti posebnog kova. Čitajte dalje. 

Čisto srce 

Čisto srce znači da je naš jedini motiv u datom trenutku da na najbolji mogući način obavimo zadatak koji je pred nama – šta god taj zadatak bio (važan projekat… ili kupovina voća na pijaci). Ali – i to veliko i važno ALI : nismo opsednuti rezultatom našeg delanja, kako će se on odraziti na nas i naše blagostanje, jednostavno ne razmišljamo na taj način. A i kakvu molim vas korist imamo ako u trenucima kada je potrebno da svu svoju umešnost usmerimo u posao koga smo se prihvatili – zamišljamo posledice našeg rada, bile one pozitivne ili negativne? Nikakvu ili štetnu, nikada pozitivnu, zar ne? Samo nam pažnja slabi a napetost i iščekivanje raste dok kvalitet posla trpi. Nagrade i pohvale, napredovanje i osmesi u slučaju uspeha, ili pak frustracija i osećanje odbačenosti u slučaju neuspeha – ne postoje u jednačini karma joge. O tome se uopšte ne misli. Kada dospemo u ovakvo stanje uma, sva neskorisna maštanja, sve strepnje i napetosti, sumnje i negativne misli koje blokiraju našu kreativnost i kao larve sisaju našu dragocenu energiju – nestaju kao rukom odnešene. Um se usredsredi, mentalna i životna energija uravnoteži , kreativnost procveta a davno zaboravljena sposobnost da uživamo u prolaznim trenucima života se neočekivano pojavi. 

Naravno, nije lako preko noći izgraditi ovakav unutrašnji stav prema svakom poslu koji preduzmemo, ali je sasvim moguće postepeno uspeti u tome. Suština ovakvog pristupa jeste da se bez rezerve potpuno fokusiramo na posao koji obavljamo, u tolikoj meri da zaboravimo privremeno na sve druge stvari – naša svesnost je potpuno usmerena. Istovremeno, ne preostaje nam pažnje da mislimo o rezultatu i nagradi. Naš je um uslovljen da o svakom poslu misli sa aspekta neke koristi ili štete – tome nas moderno društvo uči od malih nogu, na svakom bogovetnom koraku. Patetično nas ohrabruju da je vrlina da samo grabimo, grabimo za sebe, i da je onaj ko vise zagrabi bolji i uspešniji i trebalo bi da nam bude uzor. Praksom karma joge učimo suprotno – da dajemo, dajemo, dajemo. Sve od sebe, u svakom poslu, najbolje. Kao da ćemo time nešto izgubiti? Naprotiv, dupli smo dobitnici. Posao je obavljen na najbolji mogući način a mi pronašli još jedan putokaz ka miru u duši i radosti u srcu. A dobro obavljen posao povećava mogućnost da budemo adekvatno nagrađeni – mada setite se – rezultat našeg delanja nije fokus, nismo opsednuti njim, najbolje da ne razmišljamo na ovaj način jer to nije svrsishodno. Motivi koji nas pokreću na dela bivaju pročišćeni, naše želje, ambicije i stvarne potrebe se prerasporede u svrsishodniji sled a integritet naše ličnosti raste. 

Posvećene ruke 

Treće važno oruđe karma joge su posvećene ruke – radimo bilo koji posao koji nam zapadne, bio on visoko cenjen ili pak smatran nevažnim ili dosadnim, i radimo ga svojski, najbolje što možemo, efikasno i prilježno, damo se skroz tom poslu. Naše celo telo, um, mozak, nervni sistem i mišići… postaju jedan savršeni instrument. Svaki naš pokret, misao ili pogled usmereni su samo ka jednom cilju – efikasnom obavljanju posla. Posao je pred nama, moramo ga uraditi, pa zašto ga onda ne bismo uradili na najbolji mogući način? 

Ishodište Karma joge 

Karma joga nije joga tehnika. Karma joga je jedna od četiri osnovne grane joge, doživotna sadana (duhovna disciplina koja se preduzme sa određenim ciljem, prilježno i sa verom, i održi u vremenu). Kada počnemo da primenjujemo ove bezvremene principe karma joge u svom životu, postepeno dospevamo u stanje unutrašnje ravnoteže a naš imunitet na dejstvo sredine u kojoj živimo rapidno raste. Obično nas svaki uspeh u bilo kojoj oblasti života ushiti, često toliko da zaboravimo na realnost. A neuspeh nas očas posla gurne u depresiju i raspiri naše stare strahove i komplekse. Nema zaista razloga da se totalno prepustimo ni jednom ni drugom osećanju. Ushićenost i depresija su samo stanja uma, njegova moguća ispoljenja, a ne nešto što je zaista realno. Ako želimo da imamo koristi od bavljenja jogom, onda moramo postepeno da naučimo da u svim okolnostima u kojima se nađemo, ma kakve one bile, održimo naš um u stanju ravnoteže. “U dobru se ne uzvisi, a u zlu se ne unizi”, reče prosvetljeni pesnik i filosof. Ovo je nesumnjivo monumentalni zadatak i istovremeno veliko postignuće. Ali Karma joga nam u ovome može pomoći. Svaki korak koji načinimo u tom pravcu dovodi nas bliže spokoju za kojim svi čeznemo, i pravoj, trajnoj životnoj radosti koju uvek na kraju pronađemo u sebi a ne u predmetima i situacijama u svetu koji nas okružuje. 

dr. Milan Bošković (Svami Mudraroopa Sarasvati)
mart 2013Prijavite se da primate: