Bihar Joga Klub Beograd

Satjananda Krija Joga Trening

Od januara 2020

Krija joga – ekspanzija uma i oslobađanje energije 

                                         "Samo vam duhovni život može dati istinski i trajni mir i sreću"

                                                                                                              Svami Šivananda

Satyananda Yoga™ kao sistem progresivnog i integrisanog napretka odvija se u tri faze. Prva je fizičko vežbanje određenih tehnika, druga je proces otkrivanja sebe kao ličnosti, a treća je buđenje sopstvenih kreativnih potencijala u najširem smislu.

Prvo iskustvo joge je fizičke prirode (hata joga), drugo je mentalne prirode (rađa joga), a treće iskustvo je psihičke i duhovne prirode i doživljava se kroz krija jogu. U ovoj fazi fokus je na buđenju urođenih potencijala i sposobnosti koje trenutno, i pored napora uloženih u prve dve faze, još uvek spavaju u dubini naše psihe. Naučna istraživanja pokazuju da koristimo manje od deset procenata mozga i njegovih mogućnosti. Način da se korišćenje urođenih potencijala poveća jeste krija joga.

Tehnike Krija joge koje se podučavaju u Satyananda Yoga sistemu preneo je iz drevnih izvora joge i tantre Svami Satjananda Sarasvati. Ovaj program je, uz sistem Paramahamsa Joganande, jedan od dva sistema krija joge koji su danas široko prihvaćeni u svetu. Ova nauka potiče iz davnina, držana je u tajnosti, i vremenom se dodatno razvila kroz iskustvo i praksu. 

Možda vam je joga pomogla da uspostavite unutrašnji mir, da jasnije mislite, budete opuštenji, i ovo su vredna postignuća. No, ako osećate da možete više, i dalje, da nešto još uvek nedostaje u vašem životu, ta nedostajuća karika jeste trajno umirenje uma i buđenje duhovne svesnosti. Krija joga može da vas povede u ovom pravcu, i smatra se najvišom, najbržom i najbezbednijom oblašću kundalini joge.

           Odlika krija joge je da možete da je radite i ako niste ovladali složenim tehnikama meditacije, i ako vam je um i dalje često nemiran. Ona vam omogući da prevaziđete nemire uma i spontano uronite u stanje meditacije. Krija joga je praktičan metod kojim zaista možete da proširite svest, promenite stanje uma, kontrolišete hormone i nervni sistem.

Ovaj program namenjen je ozbiljnim aspirantima. Krija joga je napredna grana joge i da bi se sa njom započelo potrebno je određeno iskustvo u radu hata i rađa joge. Pun trening u krija jogi je četvorogodišnji program i da bi mogli da nastave sa narednim fazama treninga, od polaznika se očekuje da budu redovni u svom radu. Samo ozbiljni aspiranti koji su spremni da se posvete sadhani (redovnoj praksi od oko 30 – 45 min. dnevno) bi trebalo da se prijave za ovaj program.

Krija joga trening vodi Dr Svami Mudrarupa Sarasvati (Dr Milan Bošković), učtelj sa tridesetogodišnjim iskustvom.

Mesto: Bihar joga klub, Smiljanićeva 10, Beograd Prijavite se da primate: